De Vereniging Centrum Promotie Villa ArenA en de Verenigingen van Eigenaren van Villa ArenA, verder te noemen Villa ArenA, verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de levering van diensten en houden van toezicht in het winkelcentrum.

Villa ArenA respecteert de privacy van bezoekers aan haar website en winkelcentrum en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft veilig en vertrouwelijk wordt behandeld/ verwerkt. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

1. Doeleinden

Villa ArenA verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

 

1.1 Website

Uw persoonsgegevens worden door Villa ArenA verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de levering van diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

1.2 Cameratoezicht

Villa ArenA voert in haar winkelcentrum cameratoezicht uit. Met als doel: het beschermen van eigendommen van zowel Villa ArenA als van de daarin gevestigde ondernemers alsmede bezoekers.

 

1.3 Gebruik publiek Wifi netwerk

Villa ArenA gebruikt uw emailadres of social media-account om u toegang te geven tot het publieke Wifi-netwerk. De door u ingevulde gegevens kunnen, uitsluitend na uw goedkeuring, gebruikt worden voor commerciële activiteiten van Villa ArenA.

 

1.4 Wifi-tracking

Villa ArenA maakt gebruik van WiFi-tracking met als doel het registreren van de verblijfsduur, herhalingsbezoek en looproutes door het winkelcentrum te analyseren.

 

1.5 Bezoekersregistratie

Villa ArenA registreert voertuigen die de expeditiestraat betreden teneinde het handhaven van de door de gemeente Amsterdam verleende gebruiksvergunning en het door VVE Winkels Villa ArenA vastgestelde huishoudelijk reglement

Villa ArenA gebruikt camera’s en een telsysteem voor het verkrijgen van telgegevens van het aantal bezoekers dat het pand betreedt/verlaat via de algemene ingangen, met het oog op het inzichtelijk maken van bezoekersstatistieken.

 

2. Gegevensverwerking website bezoek

 

2.1 Klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit gebeurt middels cookies, beacons en pixels. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer/mobiel device, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en de effectiviteit van onze internetadvertenties en blogs. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

2.2 Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

2.3 Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

2.4 Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over Villa ArenA en aanwezige winkels in Villa ArenA. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Afmelden voor de nieuwsbrief kan ook via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

2.5 Links en banners

Onze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die d.m.v. dergelijke links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens deze websites te gebruiken.

 

2.6 Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

 

3. Cameratoezicht

Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van VVE Winkels Villa ArenA. Veiligheidsmedewerker binnen Villa ArenA is de Facility Manager die daartoe aangewezen is en valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur Vereniging van Eigenaren Villa ArenA.

Villa ArenA draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit i.v.m. een calamiteit is veiliggesteld. Villa ArenA stelt beeldmateriaal direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan. De veiligheidsmedewerker van VVE Winkels Villa ArenA is bevoegd de geschiktheid van de beelden te beoordelen in het kader van het ter inzage verstrekken aan betrokkenen dan wel het ter beschikking stellen aan derden als bedoeld in artikel 4 en 5 van het protocol cameratoezicht.

Camerabeelden worden maximaal zeven dagen bewaard waarna de informatie wordt gewist, behoudens wanneer het materiaal betreft dat is veilig gesteld als omschreven in art. 2 van het protocol cameratoezicht (deze beeldinformatie zal worden bewaard zo lang als noodzakelijk is om aan de aldaar omschreven procedure te voldoen).

Het volledige protocol cameratoezicht is onder opgaaf van redenen opvraagbaar bij Villa ArenA. Afgifte van het protocol kan gemotiveerd worden geweigerd door Villa ArenA.

 

4. Publiek Wifi-netwerk

Villa ArenA verwerkt alleen de gegevens van de Gebruiker (MAC adres, Email-adres Facebook-login, Twitter-login, LinkedIn-login en loggegevens) die in het kader van het gebruik van Free Wifi Villa ArenA worden verkregen. In beginsel, verstrekt Villa ArenA geen gegevens over het internetgebruik aan derde partijen, tenzij Villa ArenA in het kader van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt tot het beschikbaar stellen van gegevens aan daartoe bevoegde autoriteiten of Villa ArenA hiertoe verzocht wordt door politie en/of autoriteiten en Villa ArenA in redelijkheid meent de verzochte gegevens te moeten verstrekken. Gegevens van gebruikers kunnen door Villa ArenA gebruikt worden in het kader van commerciële activiteiten. Voor aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens zie artikel 7.

 

5. WiFi -tracking

Wanneer u gebruik maakt van een mobiel apparaat waarop WiFi is ingeschakeld, zendt uw apparaat een signaal uit naar de Wifi netwerken die bij u in de buurt zijn. Het signaal dat uw apparaat uitzendt bevat een zogeheten MAC-adres, dit is een unieke combinatie van letters en cijfers die gekoppeld zijn aan uw apparaat. Aan de hand van dit MAC-adres en signaal sterkte van uw apparaat ten opzichte van de aanwezige Wifi-antenne’s verzamelt Villa ArenA bezoekersinformatie. Villa ArenA verzamelt geen persoonlijke informatie zoals naam, emailadres, telefoonnummer e.d.

Wifi tracking wordt uitsluitend uitgevoerd door Wifi-antenne’s welke zich binnen het winkelcentrum bevinden. Villa ArenA voert geen Wifi tracking uit op de openbare weg.
U heeft de mogelijkheid om zich af te melden voor Wifi tracking door gebruikt te maken van deze link en het MAC-adres van uw mobiele apparaat in te voeren. Daarnaast kunt u bij het betreden van Villa ArenA de Wifi functionaliteit op uw mobiele apparaat uitschakelen om zo geen deel te nemen aan Wifi tracking.

 

6. Disclaimer

Villa ArenA spant zich in om de inhoud van www.villaarena.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.villaarena.nl aangeboden gegevens worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

 

6.1 Aansprakelijkheid

Door het bezoeken van deze website stemt u ermee in dat Villa ArenA geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) deze website. Villa ArenA aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor diensten van derden mochten deze via deze website worden aangeboden.

 

6.2 Links

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover Villa ArenA geen zeggenschap of controle heeft. Villa ArenA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of links in die website.

 

6.3 Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Villa ArenA of in Villa ArenA gevestigde bedrijven. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Villa ArenA of de betreffende derde, behoudens in geval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van deze website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken.

 

7. Inzagerecht, correctie en recht van verzet

U heeft de mogelijkheid om, na een schriftelijk verzoek, uw persoonlijke gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.

Bij het doen van een inzageverzoek behoudt Villa ArenA zich het recht voor om aanvullende eisen te stellen aan het verzoek.

 

8. Wijzigingen van het privacy beleid en de disclaimer

Villa ArenA behoudt zicht het recht voor haar privacy beleid en disclaimer te herzien of aan te passen.

Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze website.

 

9. Contact

Uw vragen, opmerkingen of inzage in uw gegevens kunt u stellen of de volgende manier:
Per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Per post:
Villa ArenA
t.a.v. Centrum Management
De Entree 1
1101BH Amsterdam

Versie : 17 februari 2016